"jpg" && $ext<>"gif" && $ext<>"png") { echo "Hibás képformátum!
Csak .jpg, .gif, .png megengedett fájlformátumok!.
A feltöltött fájl kiterjesztése:|$ext|

"; unlink($file); exit(); } $sql_uplink="INSERT INTO pictures (owner_ID, type, ext, registed) VALUES ('$owner_id', '$type', '$ext', '$now_date')"; $result=mysql_query($sql_uplink, $conn) or die (mysql_error()); $last_picture_id=mysql_insert_id(); $x=$dest_pic.$last_picture_id.".".$ext; if (!move_uploaded_file($file,$x)) { $deleted=mysql_query("DELETE FROM pictures WHERE ID='$last_picture_id'", $conn) or die (mysql_error()); unlink($x); echo "Hiba a feltöltés közben.1"; echo "$x"; exit(); } if (!$pic_qual = GetImageSize($x)) { mysql_query("DELETE FROM pictures WHERE ID='$last_picture_id'", $conn) or die (mysql_error()); unlink($x); echo "Hiba a feltöltés közben.2"; } else { mysql_query("UPDATE pictures SET width='$pic_qual[0]', height='$pic_qual[1]' WHERE id='$last_picture_id'", $conn) or die (mysql_error()); /* //Thumbnail $limit=100; if ($pic_qual[0]>$limit) { $div=$pic_qual[0] / $limit; $h=ceil($pic_qual[1] / $div); $com="convert -geometry ".$limit."x".$h." ".$dest_pic.$last_picture_id.".".$ext." ".$dest_pic_thumb.$last_picture_id.".".$ext; exec($com); } */ } return $last_picture_id; } /**********************\ Letöltések \**********************/ function download_uplink($nev, $type, $owner_id, $file, $file_name) { global $conn; global $dest_download; global $now_date; $ext = getFileExtension($file_name); $ext = strtolower($ext); $sql_uplink="INSERT INTO download (owner_ID, type, nev, ext, registed) VALUES ('$owner_id', '$type', '$nev', '$ext', '$now_date')"; $result=mysql_query($sql_uplink, $conn) or die (mysql_error()); $last_id=mysql_insert_id(); $x=$dest_download.$last_id.".".$ext; if (!move_uploaded_file($file,$x)) { $deleted=mysql_query("DELETE FROM download WHERE ID='$last_picture_id'", $conn) or die (mysql_error()); unlink($x); echo "Hiba a feltöltés közben.3
$x"; exit(); } return $last_picture_id; } /**********************\ File kiterjesztés vizsgáló \**********************/ function getFileExtension($str) { $i = strrpos($str,"."); if (!$i) { return ""; } $l = strlen($str) - $i; $ext = substr($str,$i+1,$l); return $ext; } ?>1 Tűzzománc ékszerek, borostnyán ékszer, muranoi üveg ékszer